ارجاعات و تعویض کالا

محصولاتی که به سفارش مشتری ابزار خورده و یا رنگ شده باشد به هیچ عنوان پس یا تعویض نمی گردد.
لوازم جانبی مانند رنگ در صورت باز نشدن درب آن قابل تعویض می باشد.
محصولات ترمووود اغلب به تعداد محدود ساخته شده و اکثرا بعد از سفارش مشتری مراحل ساخت انجام می گیرد، تعویض و یا مرجوعی این محصولات امکان پذیر نمی باشد.
هزینه حمل و نقل محصولات تعویضی یا مرجوعی به عهده خریدار می باشد.