بسته های پیشنهادی

بسته های پیشنهادی شامل تمامی آیتم های توضیح داده شده در هر بسته میباشد که اغلب به صورت تمام شده کار بر حسب مترمربع قیمت گذاری میشود.

بسته ها نسبت به نوع چوب، نوع اتصالات و … به دسته های A B C D تقسیم بندی شده و هر کدام از مزایای خاصی برخوردار میباشند.

نمایش دادن همه 11 نتیجه