چوب

آگوست 15, 2017
ترمووود

چوب و اشکال گوناگون چوب از نظر مصرف

چوب و اشکال گوناگون چوب از نظر مصرف را به شکل زیر می توان دسته بندی کرد. چوب گرد:چوب گرد ضخامتی بین ۱۴-۳۴ سانتی‌متر و درازایی […]
آگوست 15, 2017
ترمووود

چوب نرم یا نرم چوب ها

این دسته از چوب ها شامل چوب درختان سوزني برگ است. بافت چوب درختان سوزني برگ در طول سال زمان بيشتري براي روئيدن دارد. چوب نرم […]
آگوست 15, 2017
ترمووود

چوب و ساختار چوب

چوب و ساختار چوب بسیار جالب و پیچیده است. چوب از میلیونها لولهٔ نازک که در امتداد طول تنهٔ درخت کشیده شده‌اند، درست شده‌است. وقتی درخت […]
آگوست 16, 2017
ترمووود

تعریف چوب از منظر گیاه شناسی

تعريف چوب از منظر گياه شناسي، همان بخش جامد و سخت زیر پوست ساقه درخت یا دیگر گیاهان چوبی است که به شکل بافت آوندی وجود […]