سوالات متداول

سوال : واحد فروش محصولات در سایت چیست؟
پاسخ : واحد فروش چوب-مترمربع _ رنگ-حجم قوطی/تعداد _ لوازم جانبی-تعداد _ محصولات-تعداد
سوال : چوب ترمووود با رنگ هم دارین ؟
پاسخ : بله، شما میتوانید چوب خود را خریداری کرده و سفارش رنگ مورد نظر را نسبت به کالیته رنگی موجود در سایت به صورت تلفنی انجام دهید.
سوال : محصولات شما چند سال ضمانت دارند؟
پاسخ : تمامی محصولات ساخته شده دارای 20 سال ضمانت نامه کتبی میباشد.چوب و رنگ نیز در صورت اجرای آنها توسط خود شرکت دارای به ترتیب 20 و 7 سال ضمانت نامه کتبی میباشد.
سوال : چه شرایطی شامل ضمانت نامه میشود؟
پاسخ : پوسیدگی، تغییر شکل و پریدگی رنگ شامل ضمانت نامه میشود.